மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

periyar and kamarajar 520

இருகூர் திராவிட முன்னேற்ற சங்கம் முதலாவதாண்டு விழா

எழுத்தாளர்: பெரியார்
ஜாதிக் கொடுமை, உயர்வு தாழ்வு ஒழிய, கடவுள் நம்பிக்கையையும், மத நம்பிக்கையையும், வினை, விதி நம்பிக்கையையும் அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும். சகோதரர்களே! சகோதரிகளே!! உங்கள் சங்க ஆண்டு விழாவில், சங்க சம்மந்தமாகவும் மற்றும் உங்கள் முன்னேற்ற விஷயமாகவும்… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: புதன்கிழமை 04 ஆகஸ்ட் 2021, 07:40:15.

இலக்கியம்

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

திசைகாட்டிகள்