மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

the anarchy

கொள்ளை போன ஒரு பேரரசு

எழுத்தாளர்: வேலு.ராஜகோபால்
நாம் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி பற்றி இந்தியர்களின் பார்வையில் படித்திருக்கிறோம். அதைத் தவிர, கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் தோற்றம், இந்தியாவிற்குள் எப்படி அது வணிகம் செய்ய நுழைந்தது, எப்படி இந்தியத் துணைக்கண்டத்தை ஆளும் சக்தியாக… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: வெள்ளிக்கிழமை 03 டிசம்பர் 2021, 11:19:06.

இலக்கியம்

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

திசைகாட்டிகள்