பெரியார் முழக்கம் ஆகஸ்ட் 08, 2019 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.