மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

Josef Dobrovský

மூன்று கோலியாத்களை எதிர்த்து வென்ற டேவிட் - செக் மொழி

எழுத்தாளர்: சதுக்கபூதம்
தாய்மொழி என்பது மக்களின் அடையாளம். சுமார் 500 ஆண்டுகளாக இரு பெரும் அந்நிய நாடுகள் தங்கள் மொழியைத் திணித்து அந்த நாட்டு மக்களின் மொழி மற்றும் பண்பாட்டை அழிக்க முயற்சி செய்தும், அந்த தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்து, தன் தாய் மொழியைக் காத்த வரலாற்றை அறிய… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: திங்கட்கிழமை 30 ஜனவரி 2023, 15:28:06.

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

ஏழைகளின் மரம்

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
bamboo 427
ஏழைகளின் ஆப்பிள் தக்காளி என்பது போல, ஏழைகளின் மரம் என்ற பெருமைக்குரியது மூங்கில். புல்…

ஆண்டீஸ் மலையில் ஒரு புதிய பல்லி இனம் கண்டுபிடிப்பு

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
Liolaemus Warjantay
தென்னமெரிக்காவின் பெரு நாட்டில் ஆண்டீஸ் மலைத்தொடரில் ஒரு புதிய பல்லி இனம் கண்டுபிடிக்கப்…

திசைகாட்டிகள்