மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

thirukural peravai

கன்னியாகுமரி திருவள்ளுவர் சிலை ஆர்.எஸ்.எஸ்.க்குத் தாரை வார்க்கப்பட்டதா?

எழுத்தாளர்: பொழிலன்
ஐயன் திருவள்ளுவருக்குக் குமரி முனையில் 133 அடிகளில் கற்சிலையை தி.பி. 2030 சிலை 17 (கிபி 2000 சனவரி 1) ஆம் நாள் நிறுவியதன் வழி தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமையைத் தேடித் தந்தார்.. அன்றைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். அச்சிலையை… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: வெள்ளிக்கிழமை 09 ஜூன் 2023, 07:18:15.

இலக்கியம்

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

திசைகாட்டிகள்