KeetruJokesPolitics
அரசியல்
சொர்க்க வாசலில் புஷ்
விமானத்தில் புஷ்
நகர்வலம்
தலைவரோட நாட்டுப்பற்று
மன்னருக்கு வந்த சுயம்வர ஓலை
பில் கிளிண்டனும் ஜப்பான் பிரதமரும்
கைதான அரசியல்வாதி
அரசியல் ஜோக்ஸ்
தேர்தல் சிரிப்புகள்
மன்னர் ஜோக்ஸ்
மன்னரும் பொரி உருண்டை வியாபாரியும்
அரசியல்வாதிகளின் பொய்
சொர்க்கத்தில் காந்தி
ஜார்ஜ் புஷ்ஷின் கேள்வி நேரம்
ஜார்ஜ் புஷ்ஷின் டிரைவர்