பெரியார் முழக்கம் ஜனவரி 24, 2019 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.