பெரியார் முழக்கம் ஏப்ரல் 15, 2021 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.