உலக புத்தக தினம்
தமிழ்நாடு அரசு பொதுநூலகத்துறை,
‘புத்தகம் பேசுது’ இணைந்து வழங்கும்
பதிப்புக் காப்புரிமை
சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
22.04.2010 மாலை 6 மணி
தேவநேயப்பாவாணர் நூலக அரங்கம் சென்னை-2
தலைமை
க. அறிவொளி இயக்குநர், பொது நூலகத்துறை
வரவேற்புரை
சேது. சொக்கலிங்கம் தலைவர், பாபாசி
பதிப்புக்காப்புரிமையும் சட்டமும்
வழக்கறிஞர் ச. செந்தில்நாதன்
வழக்கறிஞர் எஸ். துரைசாமி
பதிப்புக்காப்புரிமையும் பதிப்பகமும்
காந்தி கண்ணதாசன்
பதிப்புக்காப்புரிமையும் நூலகமும்
ந. ஆவுடையப்பன்
பதிப்புக்காப்புரிமையும் மொழிபெயர்ப்பும்
இரா. நடராசன்
பதிப்புக்காப்புரிமையும் படைப்பாளியும்
ஞாநி
நன்றியுரை
க. நாகராஜன்
புத்தகம் பேசுது 421, அண்ணாசாலை, சென்னை - 600018
பேச: 044- 24332424
இந்த அழைப்பிதழை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்
லக புத்தக தினம்
தமிழ்நாடு அரசு பொதுநூலகத்துறை,
‘புத்தகம் பேசுது’ இணைந்து வழங்கும்

பதிப்புக் காப்புரிமை - சிறப்புக் கருத்தரங்கம்

22.04.2010 மாலை 6 மணி
தேவநேயப்பாவாணர் நூலக அரங்கம் சென்னை-2

தலைமை
க. அறிவொளி இயக்குநர், பொது நூலகத்துறை

வரவேற்புரை
சேது. சொக்கலிங்கம் தலைவர், பாபாசி

பதிப்புக்காப்புரிமையும் சட்டமும்
வழக்கறிஞர் ச. செந்தில்நாதன்
வழக்கறிஞர் எஸ். துரைசாமி

பதிப்புக்காப்புரிமையும் பதிப்பகமும்
காந்தி கண்ணதாசன்

பதிப்புக்காப்புரிமையும் நூலகமும்
ந. ஆவுடையப்பன்

பதிப்புக்காப்புரிமையும் மொழிபெயர்ப்பும்
இரா. நடராசன்

பதிப்புக்காப்புரிமையும் படைப்பாளியும்
ஞாநி

நன்றியுரை
க. நாகராஜன்
புத்தகம் பேசுது 421, அண்ணாசாலை, சென்னை - 600018
பேச: 044- 24332424

இந்த அழைப்பிதழை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்

 

Pin It