"உங்க பொண்ணுக்கு வந்திருக்கற இந்த ஜாதகத்துல ஏழாமிடம் சரியில்லீங்களே....."

"வந்த இருபது இடமும் தட்டிப்போச்சேய்யா....கொஞ்சம் நேர் சீரா பாத்துச் சொல்லு!"

-கிரிஜா மணாளன்

Pin It