KeetruRebelBharathidasan
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாடல்கள்

             காலை

ஒளியைக் கண்டேன் கடல்மேல் - நல்
         உணர்வைக் கண்டேன் நெஞ்சில்!
நெளியக் கண்டேன் பொன்னின் - கதிர்
         நிறையக் கண்டேன் உவகை!

துளியைக் கண்டேன் முத்தாய்க் - களி
         துள்ளக் கண்டேன் விழியில்!
தெளியக் கண்டேன் வையம் - என்
          செயலிற் கண்டேன் அறமே!