இராஜபக்சே மீது பன்னாட்டு விசாரணைக் கோரி நடைபெறும் கையெழுத்து இயக்கங்களை இம்மாதம் 31 ஆம் தேதி வரை நடத்தலாம். எனவே தோழர்கள் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடர்ந்து நடத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்

Pin It