நேர்முகத் தேர்வில் சர்தார்ஜியிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும், அவர் அளித்த பதில்களும்...

“எலெக்ட்ரிகல் மோட்டார் எப்படி ஓடும்?”

“ட்ட்ர்ர்ர்ட்ட்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்...”

(கோபமாக) “ஸ்டாப் இட் ஐ ஸே!”

“ட்ப்...ட்ப்..ட்ப்...”

Pin It