வாடிக்கையாளர் ஒருவர் சர்தார்ஜியின் கடையில் 

"சீக்கிரம் ஒரு பேக் கொடுங்க. ரயிலைப் பிடிக்கணும்" 

"ஐயோ, அவ்வளவு பெரிய பேக் நம்மகிட்ட இல்லைங்க"

Pin It