வானுயர்ந்த கண்ணாடிக் கட்டிடங்கள் ‡ வாழ்க்கை

தொலைந்து போகும் கருஞ் சிறைகள்

வயிறு வரை தொங்கும் கழுத்துப்பட்டை கெளரவம் ‡ ஒரு

நாள் மறந்தால் உள்ளே அனுமதி மறுக்கும் கேவலம்

சுற்றிலும் பராமரிக்கப்படும் அழகு ‡ பார்வை

கணினியைத் தாண்டாது, பிறகு?

சுழலும் நாற்காலியின் சொகுசு ‡ முதுகுத்

தண்டை பதம் பார்க்கும் பிறகு

இணையத்தினால் கைக்குள் உலகம் ‡ ஆனால்

பக்கத்தில் இருப்பவனுக்கு மின்னஞ்சல்

உடல் உழைப்பின் அசதியில்லை ‡ நெஞ்சு

சட்டென்று நின்று போகும் வரை, பயமில்லை

வேண்டிய மட்டும் பணம் ‡ அள்ளி

அள்ளிக் கொடுத்தாலும் திரும்பாத காலம்

ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்குச் சட்டை ‡ முப்பைந்தைந்து

வயதில் தலை முழுதும் சொட்டை

ஐம்பது லட்சத்தில் வசதியாய் வீடு ‡ படுக்கை

அறை தெரியாது, அசதியாய் வரும்போது

வெள்ளைக்காரனின் பெயர்கள் மனப்பாடம் ‡ மனைவி

மக்களின் பெயர் மறந்து போகும்

விலையேற்றத்துக்கான பிரதான காரணமென்று

தூற்றும் ‡ இருந்தும்

ஒட்டு மொத்த சமுதாயமும் கூடிச் சுரண்டும்

Pin It