தீபாவளிக்கு வாங்கிய கடிகாரம் 

அலாரம் அடித்தது 

மார்வாடிக் கடையில் 

*** 

வரவேற்பறை 

சமையலறை 

படுக்கையறை 

பாகுபாடில்லை 

குடிசைவீடு

*** 

தெருவோரம் தேங்கிய நீர் 

கால் கழுவாதீர் 

காக்கை குருவிகளின் 

'மினரல் வாட்டர்'

***

வீட்டுவேலையை 

பள்ளியிலேயே முடித்தாயிற்று 

வீடு திரும்பும்போது 

கணக்கவில்லை 

புத்தகமூட்டை 

- சேகர், சென்னை