பெரியார் முழக்கம் ஜனவரி 09, 2020 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.