104 வயது மூதாட்டியிடம் ஒரு நிருபர் 

“104 வயது வாழ்வதில் என்ன சவுகரியம் இருக்கிறது?” 

“நண்பர்களின் தொல்லை இல்லை”

Pin It