இன்று மழை வரும்னு செய்தியில சொன்னாங்க...

 

நீங்க கேட்டீங்களா? ...

 

நான் கேக்கல. அவங்களாதான் சொன்னாங்க...

Pin It