தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளில் சூரிய சிகிச்சை மிகவும் பிரபலமாகி வருகின்றது. சுற்றுலா தலங்களில் கடற்கரை ஓரங்களில் நடைபெறும் சூரியக் குளியல் என்பது வேறு. சூரிய சிகிச்சை என்பது வேறு. சூரிய சிகிச்சை என்பது முறையான மருத்துவ அறிவியல் பூர்வ அடிப்படையினால் ஆனது ஆகும்.

இயற்கை சிகிச்சை முறைகளில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக சூரிய சிகிச்சை முறை இருந்து வந்தது. ஆனால் இன்று அலோபதி, சித்தா, ஆயுர்வேதம், யுனானி என அனைத்து முறை மருத்துவர்களும் சூரிய சிகிச்சை அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றனர்.

குளிர் நாடுகளில் கட்டிட வடிவமைப்பாளர்கள் பொறியாளர்கள் மருத்துவர்கள் ஆகிய மூன்று வகையினரும் உள்ள குழுக்களின் மேற்பார்வையில் கண்ணாடிக் கட்டங்கள் மருத்துவமனையில் கட்டப்படுகின்றன. கண்ணாடி சூரியனின் ஒளிக் கதிர்களை கட்டடத்துக்குள் உட்புக அனுமதிக்கின்றது. நோயாளிகளை குளிரில் இருந்து காக்கின்றது. மேலும் சூரிய சிகிச்சையும் நடைபெறுகின்றது. ஆறாத புண்களுக்கு அநேக இடங்களில் சூரிய சிகிச்சை சிறந்த பயன் அளித்துள்ளது. காலை வெயில் சூரியனுடைய கதிர்களில் அவை மிகவும் சக்திவாய்ந்த பகுதியாக உள்ளன. சூரியனுடைய கதிர்களில் அவை மிகவும் சக்திவாய்ந்த பகுதியாக உள்ளன. இவற்றை மீறி ஊதாக்கதிர்கள் என்றும் புற ஊதாக் கதிர்கள் என்றும் இயற்பியலார் அழைக்கின்றனர். இவை மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு ஆகும். நிறமாலையில் ஊதா நிறத்திற்கு அப்பால் இதன் கதிர்கள் உள்ளன. இவற்றைக் கண்ணால் காண இயலாது. இவற்றைப் பாதரச ஆவி விளக்குகள் கொண்டு பெறலாம். அலை நீள எல்லையில் இக் கதிர் வீச்சு ஒளிக்கதிர்களுக்கும் எக்ஸ்கதிர்களுக்கும் இடையே உள்ளது.

சூரிய வெளிச்சத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே சூரிய சிகிச்சையின் மையக்கருத்தாகும். காலை சூரிய வெளிச்சம் மனித உடம்பிற்கு சிறந்த ரத்த விருத்தியாகும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

சூரிய ஒளியில் வைட்டமின் டி தவிர ஏராளமான மருத்துவ இயல்புகள் உள்ளன. அவற்றை நோய் தீர்க்க பயன்படுத்துவதே சூரிய சிகிச்சையின் நோக்கமாகும். எனினும் மேற்கத்திய நாடுகளில் மக்களின் தோல்களில் நிறமி வேறுபாடுகள் இருப்பதால் சூரியக் கதிர்களின் கடுமையான தாக்கம் தோல்களில் அலற்சியை சில சமயங்களில் ஏற்படுத்துகின்றது.

Pin It