தலைவர்
மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
கிரீன்வேஸ் சாலை, ராஜா அண்ணாமலைபுரம்,
சென்னை – 600 028.
அலுவலகம் : 24951495, 24951486

மாண்புமிகு நீதிபதி
சட்டப் பணிகள் ஆணையம்
100, வடக்குக் கோட்டை சாலை,
உயர்நீதிமன்றம், சென்னை – 600 104.
அலுவலகம் : 25342834, 25343144

தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம்
11வது தளம், லோக் நாயக் பவன்,
கான்மார்கெட், புதுடில்லி – 110 003.

இயக்குநர்
தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தேசிய ஆணையம்
2வது தளம், பிளாக் – 5
சாஸ்திரி பவன், சென்னை – 600 006.

உள்துறைச் செயலாளர்
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009.
அலுவலகம் : 25671555
பொதுத்துறை : 25671622
உள்துறை : 25671113
தொலை நகல் : 044-25670596

காவல்துறைத் தலைமை இயக்குநர்
காமராசர் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை – 600 004.
தொலைநகல் : 044-28447755

தலைமை நீதிபதி
உயர்நீதி மன்றம்
சென்னை – 600 101.
அலுவலகம் : 25340410 – 25340416
தொலை நகல் : 25332301

மதுரை உயர்நீதி மன்றம்
அலுவலகம் : 2433036 – 2433038

National Human Reights Commission
Foridkot House,
Coperinicus Marg,
New Delhi – 110 001
Office : 011 – 23382514

சிறைத் துறை தொடர்புகள் :

சிறைத்துறை இயக்குநர்,
தாளமுத்து நடராசர் மாளிகை,
எண். 1, காந்தி இர்வின் சாலை,
சென்னை – 600 008.
தெ.பே.எண். 044-28521306, 28521512.
தொலை நகல் : 28522803

கூடுதல் சிறைத்துறைத் தலைவர்

சென்னை மண்டலம் - அலு. 044-28521306, 28521512
     தொலை நகல் : 28522803

திருச்சி மண்டலம் - அலு. 0431 2420366
     தொலை நகல் : 2422065

மதுரை மண்டலம் - அலு. 0452-2603302
     தொலை நகல் : 2603402

கோவை மண்டலம் - அலு. 0422 – 2383625
     தொலை நகல் : 230 3500

சிறைகள் : புழல் I  அலு. 044 - 26590200
     தொலை நகல் : 26590615


 புழல் II  அலு. 044 - 26590350
     தொலை நகல் : 044 – 26590410

வேலூர்    அலு. 0416 - 220003
     தொலை நகல் : 0416 – 233472

திருச்சி    அலு. 0431 - 2333212
     தொலை நகல் : 0431 – 2333643

கடலூர்    அலு. 04142 - 2335027
     தொலை நகல் : 2335714

மதுரை    அலு. 0452 - 2602131
     தொலை நகல் : 0452 – 2602160

பாளையங்கோட்டை  அலு. 0462 - 2521845
     தொலை நகல் : 0462 – 2532080

கோவை    அலு. 0422 - 2303062
     தொலை நகல் : 0422 – 2302466

சேலம்    அலு. 0427 - 2403551
     தொலை நகல் : 0427 – 2403426

சிறுவர் பள்ளி புதுக்கோட்டை  அலு. 04322 - 222220
     04322 – 225417

வேலூர் பெண்கள் சிறை அலு. 0416 - 220035
     தொலை நகல் : 0416 – 233473

திருச்சி பெண்கள் சிறை  அலு. 0431 - 2333809
     தொலை நகல் : 23332567

சென்னை பெண்கள் சிறை அலு. 044 - 26590320

Pin It