நேர்காணல் தொகுப்பு & ஆவணப்பட தயாரிப்பு : சிறீதர் தமிழன்  

ஒளிப்பதிவாளர்கள் : சென்னை பாண்டி , கார்த்தி மற்றும் பரஞ்சோதி  

படத்தொகுப்பு : செல்வா தமிழர் (மும்பை)

 

- மும்பை விழித்தெழு இயக்கம்

Pin It