சுடுகாட்டில் இருவர்

ஒருவர்: ஒரு பொணம் கூட வர மாட்டேங்குது. பொழப்பை பெருங்கஷ்டமா இருக்கு!!

மற்றொருவர்: கொஞ்சம் பொறு! ‘வேட்டைக்காரன்’ படம் ரிலீஸ் ஆகப் போகுதாம்!

Pin It