கல்யாணப் பூசணிக்காய் (Cucurbita pepo)
கல்யாணப் பூசணிக்காயை வேக வைத்து அரைத்துப் பால்,தேன்,நெய் கலந்து லேகியமாக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை 5 முதல் 10 கிராம் தினம் இருவேளை உண்டு வர உடல் பருக்கும்; உடற்சூடு நீங்கும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

கல்யாணப் பூசணிக்காய் (Cucurbita pepo)

கல்யாணப் பூசணிக்காயை வேக வைத்து அரைத்துப் பால்,தேன்,நெய் கலந்து லேகியமாக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை 5 முதல் 10 கிராம் தினம் இருவேளை உண்டு வர உடல் பருக்கும்; உடற்சூடு நீங்கும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It