நாள்: 13.4.2014

இட‌ம்: பள்ளிவாசல் திருமண மண்டபம், தேவதானப்பட்டி

தலைமை: கி.சாந்தகுமார்

உரைகள்: பண்ணைக்காடு ஜெயதேவன், கவிவாணன், யவனிகாஸ்ரீராம், முனைவர் ஆதிரா

- அகமது நிஸ்மா பதிப்பகம், பள்ளிவாசல் தெரு, தேவதானப்பட்டி-626 502

Pin It