கீற்றில் தேட...

ஆயிரம் பார்வை

அரைநிமிட சிமிட்டல்

அளவான புன்னகை

அதிசயிக்கும் வண்ணம்

என் வானத்தில் மட்டும்.

 

என் கற்பனை வானத்து

ஒப்பனைச் சூரியன்

மறையாத அந்திவானத்தை

அடையாளப்படுத்தும்

இருள் கசியும் என் இரவு!

 

காதை உரசும் இளங்காற்று

மட்டுமல்ல,

எதிர்வீட்டு ஜன்னலும்

கூடதான் எனக்கு

வார்த்தைகளை பிணைக்கிறது.

 

தொடுவானத்தின்

இரவல்களை

உவமையாக்கி

நடுவானத்தின்

கொடையால்

கோர்க்கப்பட்டது!

 

அசையாத இலைகளில்

சிக்கிக்கொண்ட

அடுத்தவரிகள்,

மெல்லிய மேகத்தினூடே

கண்டெடுக்கப்படுகிறது.

 

கட்டெறும்புகளால்

கரைந்த

ஒற்றுப்புள்ளிகள்,

எனக்கு திருஷ்டிகழிக்கும்

கொசுக்களால்

முற்றுபெறும்.

 

கவிதை நிலவுக்கு

ஒரு முத்தமிட்டு

இரவின் மடியில்

பள்ளி கொள்ள

விடியும் வரை

மொட்டை மாடிமட்டும்

துணையாக


- நீச்சல்காரன்