ஏர்டெல்லில் வேலை.

சம்பளம்: ரூ.17,500

படிப்பு: 10 அல்லது 12

இடம்: சென்னை

வேலை: ஏர்டெல் டவர் மேலே நின்னு, ஏர்செல் சிக்னல் வந்தா குச்சி வைச்சு விரட்டனும்.

Pin It