ஒரு நேர்முகத் தேர்வில்...

அதிகாரி: நீங்கள் பிறந்த ஊர் எது?

சர்தார்ஜி (ஜம்பமாக): செக்கோஸ்லோவாகியா

அதிகாரி: அதோட ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க..

சர்தார்ஜி (பரிதாபமாக): ஸாரி சார்! என்னோட ஊர் சண்டிகார்..

Pin It