பெயர்                        நாடு                   உயரம் (மீ)

waterfalls_370ஏஞ்சல்                    வெனிசுவே லா        807

மோன்கிஃபோசன்           நார்வே               774

குகேனம்                   வெனிசுலா           610

உதிகார்ட்                  நார்வே               600

ரிப்பன்                     அமெரிக்கா           491

கிங் ஜார்ஜ் VI              கயானா              487

ரோரைமா                  கயானா              457

அப்பர் யோசிமிட்           அமெரிக்கா           435

கொலம்போ                     தான்சானியா/சாம்பியா 426

காவர்னீ                   பிரான்ஸ்             421

துகேலா                   தென்னாப்பிரிக்கா      410

தகக்காவ்                  கனடா               365

Pin It