கொத்தமல்லி  (Coriandrum sativum)

கொத்தமல்லியைக் குடிநீர் செய்து சர்க்கரை கலந்து சிறிது பெருங்காயம் சேர்த்துக் குடித்து வர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்றுவலி ஆகியன தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
கொத்தமல்லியைக் குடிநீர் செய்து சர்க்கரை கலந்து சிறிது பெருங்காயம் சேர்த்துக் குடித்து வர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்றுவலி ஆகியன தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
Pin It