பசிக்கு அழும் சிறுவன்

பால் கிடைக்காத குழந்தை

வேலையில்லா இளைஞன்

வீதிப் பிச்சைக்காரி

நிலமிழந்த விவசாயி

மனமுடைந்த தோழன்

கடைசியாய் பார்த்த விபத்து

காலுடைந்த நாய்க்குட்டி

தேசமிழந்த மக்கள்

 

அனைவரையும் தான் மறந்தேன்

உன் கடை விழி பார்வையில்.

 

அதனாலென்ன

உன்னையும் ஒருநாள்.....

 

என்றும் நட்புடன்

-பித்தன்

 

Pin It