கடந்த பல வருடங்களாக "மாற்று பாலியல்" (alternate sexuality) என்பது குறித்த விவாதங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. "மாற்று" என்று சொல்லும் பொழுது பல கேள்விகள் எழுகின்றன. உதாரணத் திற்கு, எதற்கு மாற்றாக? "இயல்புப்" பாலியல் ஒன்றிருப்பதாகவும் அதற்கு "மாற்றாக" option-ஆக ஒன்று இருப்பதாக அர்த்தமா? Option என்றால் தேர்வு செய்துகொள்ள முடியுமா? - போன்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. ஆனால் மாற்றுப் பாலியல் என்று நாம் இப்பொழுது கூறுவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்பட்ட, உண்மைகள் வழங்கப்பட்ட ஆண்-பெண் பாலியல் உறவுகள் அல்லாதவை என்ற பொருளில் அடங்கும். பல்வேறு காரணங் களுக்காக, இது பின்வரும் பாலியல் மற்றும் பாலின அடையாளங் களாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது: இரு ஆண்கள் (homosexuality) அல்லது இரு பெண்களுக்கு (lesbian)இடையிலான பாலியல் விழைவு, இச்சை, காதல், காமம், உறவு; இரு பாலினத்தவரிடமும் ஈர்ப்பும், விழைவும், காதலும், உறவும் கொள்ளக்கூடிய நிலை (bisexuality); பிறப்பாலான பாலடையாளத்தை கடக்கும் நிலை (transgender/transsexual): அதாவது பிறப்பால் ஆணாக இருந்து பின் பெண் அடையாளம் ஏற்போர் (அரவானிகள்/ திருநங்கைகள்), பிறப்பால் பெண்ணாக இருந்து பின் ஆண் பாலடையாளம் ஏற்போர்.

பொதுவாக சமூக அங்கீகாரம் பெறாத பாலியல் நிலைகள் என்பதாலும், இப்பொழுது தான் இவை குறித்த புரிதல்கள் ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளன என்பதாலும் இவற்றைப் பற்றிய விளக்கங்கள் அவசியமாகின்றன. மேலும், இந்தப் பாலியல் மற்றும் பாலியல் வெளிப்பாடுகள் மற்றும் அடையாளங்களை இலக்காக்கும் அவதூறுச் சொற்கள் நம் சமூகத்தில் வழங்குவதால், இவை குறித்த ஆழ்ந்த புரிதல் ஏற்படுவதற்கு முன் சரியான பெயர்களையும் சொற்களையும் வித்தியாசங்களையும் அறிந்துகொள்வது அவசியம்.

அது தவிர, பொதுவாக பால், பாலியல், பாலினம், அடையாளம், வெளிப்பாடு ஆகியவை குறித்த தெளிவும் இன்றளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வரும் விளக்கங்கள் மற்றும் வேறுபாடுகளை அறிந்திருத்தலும் அவசியம்.

பாலியல் சொற்களஞ்சியம்

அக்வா கோத்தி - பெண் உடையிலோ அல்லது ஆண் உடையிலோ இருக்கும் கோத்தி நபர்கள். இவர்கள் தமது ஆணுறுப்பை இது வரை நீக்கம் செய்யாதவர்களாகவோ பால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ளும் எண்ணம் இல்லாத வர்களாகவோ இருக்கலாம்.

பாலுணர்வு இல்லாதவர்கள்/ asexuals - எவரிடத்தும் பாலியல் ரீதியான ஈர்ப்பு இல்லாதவர்களும் உண்டு

பைரூபி, பைரூபியா - வட இந்தியாவில் சில ஆண்கள் பெண்களின் உடை அணிந்து அரவானிகள்/ ஹிஜ்ரா சமூகத்தினர் போல தோற்றமளிப்பர். இவர்கள் பொதுவிடங்களில் கைத்தட்டி பணம் சம்பாதிப்பதும் உண்டு. இவர்கள் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டு தங்களுடைய சமூகத்தின் பெயரைக் குலைப்பதாக ஹிஜ்ரா சமூகத்தினர் கருதுகின்றனர்.

இருபாலீர்ப்பு கொண்டவர்கள்: ஆண் பெண் என்ற இரு பாலினத்தவரிடமும் குறிப்பிடத்தக்க பாலீர்ப்பு கொண்டவர்கள்.

Double Decker/ டி டி : இவர்கள் உடலுறவின் பொழுது தனது ஆணுறுப்பை மற்றவரது ஆசனவாயில் புகுத்துபவராகவும், மற்றவரது ஆணுறுப்பைத் தனது ஆசனவாயில் பெறுபவராகவும் இருப்பர். இவர்கள் பெண்களோடு உடலுறவு கொள்பவராகவும் இருக்கலாம். இவர்கள் செலுத்துவது/ பெறுவது என்ற இரு செயல்பாட்டிலும் ஈடுபடுவதால் கோத்திகள் இவர்களை Double Decker என்று அழைக்கின்றன்ர்.

யூனக்/ அலி: ஹிஜ்ரா/ அரவானி சமூகத்திற்கு எதிரான அவதூறுச் சொல்லாய் இது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. முன் காலங் களில், சுய விருப்பமின்றி பலவந்தமாகவும் தண்டனையாகவும் ஆணுறுப்பு நீக்கப்படும் ஆண்களைக் குறிக்க இச்சொல் பயன் படுத்தப்பட்டது. உதாரணம்: அரசாட்சி காலங்களில் அந்தப் புரங்களில் காவல் பணிபுரிவதற்கென பல ஆண்கள் பிறப்புறுப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

பெண்மை: இது உறுதியான வரையறை இல்லாத ஒரு சொல். இது உடல் ரீதியாக பெண்ணாக இருக்கும் ஒரு நபரின் சுய வெளிப்பாட்டையும் நடந்துகொள்ளும் விதத்தையும் செயல்களை யும் உடைகளையும் பேசும் விதத்தையும் குறிக்கின்றது. ஆனால் எந்த பாலினத்தவரும் தன்னை பெண்மை உடையவர்களாக அடையாளப் படுத்திக் கொள்ளலாம்.

ஒருபாலீர்ப்பு அல்லது ஓர்பாலின ஈர்ப்பு கொண்ட ஆண்கள்/ Gay men - ஆண்களிடமே குறிப்பிடத்தக்க பாலீர்ப்பு கொண்ட ஆண்கள். இத்தகைய ஒருவர், ஒருபாலீர்ப்பு கொண்ட ஆண்கள் சமூகத்தின் அங்கத்தினராய்த் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அப்படி இல்லாது எந்த சமூகத்தினரையும் சேராது தன்னுடைய தனி மனித அடையாளமாகவும் இதைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆண்களிடம் மட்டுமே பாலீர்ப்பு கொண்டிருந்தாலும் இவர்களுள் சிலர் பல காரணங்களுக்காகப் பெண்களுடனும் உடலுறவு கொள்பவர்களாக இருக்கலாம்.

பாலினம் (Gender): தனி நபராகவோ, சமூகத்திலோ, சட்ட ரீதியாகவோ ஒருவருக்குள்ள ஆண் அல்லது பெண் அடையாளம். ஆண்மை பெண்மை போன்ற வித்தியாசங்களைக் குறிக்கும் சொற்கள்.

பாலின செயல்பாடு: ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ ஒருவர் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற சமூக, பண்பாட்டு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. இந்தச் சூழலில் ஒருவர் எவ்வளவு ஆண்மையுடனும் பெண்மையுடனும் நடந்துகொள்கிறார் என்ற செயல்பாடுகளை இது குறிக்கின்றது. ஆண்களும் பெண்களும் எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும், எந்தெந்தப் பணிகளைச் செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்று பல எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு.

பாலின வெளிப்பாடு: பொதுச் சமூகத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய பாலினத்தை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது குறித்தது. தன்னுடைய நடை உடை பேச்சு மற்றும் இதர செயல்பாடுகள் மூலம் சமூகத்தில் ஆண்மை என்றும் பெண்மை என்றும் கூறப்படும் தன்மைகளை ஒருவர் வெளிபடுத்தும் விதம்.

பாலின மாறுபாடு: தன்னுடைய பிறப்பால் அடையாளத்திற்கு உரியது என்று சமூகத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பாலின வெளிப்பாடு அல்லாது எதிர் பாலினத்திற்கு உரிய வெளிப்பாடுகளைக் கொண் டிருப்பது. உதாரணத்திற்கு, பெண்மையை மிகையாக வெளிப் படுத்தும் ஆண்கள், ஆண்மை அதிகமாக வெளிப்படும் பெண்கள்.

பாலின அடையாளம்: ஒருவர் உள்ளூரத் தன்னை ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ உணர்வது. இந்த உள்ளுணர்வு ஒருவரது பிறப்புறுப் பிற்கும் அதனால் வரையறுக்கப்பட்ட பாலின எதிர்பார்ப்புகளையும் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. ஒருவர் பிறப்பால் ஆணாக இருந்து தன் மனரீதியாகத் தன்னை பெண்ணாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

எதிர்பாலீர்ப்பு: ஆண்-பெண் பாலீர்ப்பு. தன்னுடைய பாலடை யாளத்திற்கு எதிரான பாலடையாளம் கொண்டவர்கள் மீதான பாலியல் ஈர்ப்பு.

ஹிஜ்ரா/ அரவானி/ திருநங்கை: இவர்கள் உடல் ரீதியாக ஆண்களாகப் பிறப்பவர்கள். எனினும் மனரீதியாகத் தங்களைப் பெண்களாகவே உணர்பவர்கள். பின் தங்களது வாழ்வில் ஒரு சமயத்தில் அந்த ஆண் பாலடையாளத்தை நிராகரித்து பெண் ணாகவோ, அல்லது மூன்றாம் பாலினமாகவோ தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஹிஜ்ரா என்ற சொல் வட இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தமிழகத்தில் அரவானி மற்றும் திருநங்கை என்ற பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒருபாலீர்ப்பு மீதான காழ்ப்புணர்ச்சி (Homophobia): ஒருபாலீர்ப்பு கொண்டவர்கள் மீதான ஒருவித வெறுப்பும் பயமும். இது சமூகத்தில் ஒதுக்குதலாகவும், வன்முறையாகவும், காழ்ப்புணர்ச்சியாகவும் வெளிப்படுகிறது.

ஒருபாலீர்ப்பு கொண்டவர் (Homosexual) - தன்னுடையதே ஆன பாலினத்தவர் மீது ஈர்ப்பு கொண்டவர்கள். இவர்கள் ஆண்களா கவோ அல்லது பெண்களாகவோ இருக்கலாம். ஒருபாலீர்ப்பு கொண்ட ஆண்களைப் பெரும்பாலும் "கே" (Gay) என்றும் ஒருபாலீர்ப்பு கொண்ட பெண்களை "லெஸ்பியன்" (lesbian) என்றும் அழைப்பதுண்டு. உண்மையான விழைவுகளைக் குறிக்காமல் இச்சொல் மருத்துவ ரீதியான விளக்கத்தை மட்டும் தர முயல்வதாக மாற்றுப் பாலியல் கொண்டவர்கள் இதனை நிராகரிப்பதும் உண்டு.

இடைநிலை பாலடையாளம் (Intersexed persions): உயிரியல்/ பிறப்புறுப்பு ரீதியாக ஆண் பெண் என்ற இரு தன்மைகளையும் பிறப்பிலிருந்தே கொண்டவர்கள்.

கோத்தி: வெளிப்படையாக பெண்மை உடையவர்களாகவும் மற்றும்/ அல்லது மற்றொரு ஆணுடனான உடலுறவில் தனது ஆசனவாயிலோ வாயிலோ மற்றவரது ஆணுறுப்பைப் பெறுபவராகவும் உள்ள ஆண்கள். கோத்திகள் பல்வேறு நிலைகளில் பெண்மை தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். சமயங்களில் பெண்களின் ஆடை அணிகலங்களை அணிவதும் உண்டு.

லெஸ்பியன்/ லெஸ்பியன் பெண்: பெண்கள் மீதே குறிப்பிடத் தக்க பாலீர்ப்பையும் காதலையும் கொண்ட பெண்.

LesBiGay: Lesbian, Bisesexual, Gay மக்களைக் குறிப்பதற்கான சுருக்கம்.

LGBT சமூகத்தினர்: ஒருபாலீர்ப்பு கொண்ட ஆண்களும் பெண்களும், இருபாலீர்ப்பு கொண்ட ஆண்களும் பெண்களும், எதிர்பாலடையாளம் ஏற்கும் ஆண்களும் பெண்களும் (Transgender men and women) ஆகியோரது கூட்டுச் சமூகங்களைக் குறிக்கிறது. தங்களுடைய பாலீர்ப்புகளும், பாலின வெளிப்பாடுகளும் அடையாளங்களும் வேறுபட்டு இருப்பினும், இவை காரணமாக தாங்கள் அனைவரும் ஒதுக்கப்படுவதையும் விளிம்பு நிலைக்குத் தள்ளப்படுவதையும் இந்தச் சமூகத்தினர் ஒன்று கூடி எதிர்த்துப் போராடுகின்றனர். தங்கள் பாலியல் காரணமாக சிறுபான்மைப் படுத்தப்படும் சமூகத்தினர்.

ஆண்மை: பெண்மை என்ற சொல்லைப் போலவே இதுவும் உறுதியான பொருளும் வரையறையும் இல்லாத ஒன்று. உடல் ரீதியாக ஆணாக இருப்பவர் ஒருவரின் சுய வெளிப்பாட்டையும் நடந்துகொள்ளும் விதத்தையும் செயல்களையும், உடைகளையும், பேசும் விதத்தையும் குறிக்கின்றது. ஆனால் எந்த பாலினத்தவரும் தன்னை ஆண்மை உடையவர்களாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

சமூகத்திற்கும் காலத்திற்கும் ஏற்ப ஆண்மை குறித்த பலவித நிலைப்பாடுகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் இருப்பதால் "ஆண்மைகள்" என்ற பன்மைச் சொல்லும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆண் - உடல்/ உயிரியல் ரீதியாக ஆணாக இருப்பது. ஒருவரது பிறப்புறுப்பின் தன்மையைக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படும் ஒன்று.

ஆங்கிலத்தில் Male என்ற சொல்லுக்கும் Man என்ற சொல்லுக்கும் முக்கியமான வேறுபாடுகள் அறியப்படுகின்றன. தமிழில் இவ்விரண்டு சொற்களுக்குமே "ஆண்" என்ற சொல் பயன்படுத்தப் படுவதால் இந்த வேறுபாடுகள் வெளிப்படாமல் போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

விளக்கம்: Male என்பது ஒருவரது பிறப்புறுப்பு, உடல், உயிரியல் சார்ந்த அடையாளம். ஓருவரது பால் நிலையைக் (sex) குறிக்கின்றது. ஆனால் Man என்ற சொல் ஒருவரது பாலின வெளிப்பாட்டை (Gender) குறிக்கின்றது. உடல் ரீதியாக ஆணாக (னீணீறீமீ) இருக்கும் ஒருவர் தனது பாலின வெளிப்பாடுகளிலோ உள்மனதின் புரிதலிலோ ஆணாக (Man) இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. இந்த வேறுபாடு திமீனீணீறீமீ/ கீஷீனீமீஸீ என்ற சொற்களின் பயன்பாடுகளுக்கும் பொருந்தும். இவற்றிற்குத் தமிழில் "பெண்" என்ற ஒற்றைச் சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம்.

ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்கள்: உயிரியல்/ உடல் ரீதியாக ஆணாக இருக்கும் ஒருவர் உடல்/ உயிரியல் ரீதியாக ஆணாக இருப்பவர்களிடம் உடலுறவு கொள்வது. Male என்ற உடல்கூறு குறித்த சொல் பயன்படுத்துவதால் இச்சொல் பிறப்பால் ஆணாக இருந்த திருநங்கைகளையும் குறிப்பதாக இன்று வழங்குகிறது.

Men who have sex with men என்ற சொற்றொடரில் "ஆண்" என்பது உடல் ரீதியான அடையாளத்தைக் குறிக்காமல் தன்னை ஆண் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் எவரையும் குறிக்கும். இந்நிலையில் இது தம்மைத் திருநங்கைகளாக சுய அடையாளப் படுத்திக் கொள்ளும் நபர்களைக் குறிக்காது. மேலும் இது ஒருவருடைய உடலுறவுச் செயல்பாட்டை மட்டும் குறிக்கிறது. ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்கள் தம்மை ஒருபாலீர் ப்புள்ளவராகவோ, இருபாலீர்ப்பு உள்ளவராகவோ, அல்லது எதிர்பாலீர்ப்பு உள்ளவராகவோ இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. எச் ஐ வி/ எய்ட்ஸ் மற்றும் இதர பால்வினை நோய்களின் தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடும் பொழுது பாலியல் அடையாளத் திற்கும் பழக்க வழக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அறிவது அவசியம்.

MSM சமூகம்/ மக்கள்: Gay, bisexual (ஒருபாலீர்ப்பு, இருபாலீர்ப்பு) என்று தம்மை சுய அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாமல் ஆனால் ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்கள். இத்தகையோர் ஒரு சமூகமாக இணையாது இருக்கும் பொழுதும் இவர்களுக்குள்ள பாலியல் செயல்பாட்டின் ஒற்றுமை காரணமாக சமூகம் என்றழைக்கப்படுகின்றனர்.

நிர்வாண் கோத்தி: தங்களது ஆணுறுப்பின் விதைகளையும் ஆண்குறியையும் தன்னிச்சையயாகவே நீக்கம் செய்து பெண் உடை அணியும் கோத்திகள் நிர்வாண் கோத்திகள் என்றழைக்கப் படுகிறார்கள்.

பந்தி: கோத்திகளும் ஹிஜ்ரா மற்றும் அரவானிகளும் பயன் படுத்தும் ஒரு சொல். நிறைந்த ஆண்மை தன்மையுள்ளவர்களாகத் தாங்கள் கருதும் ஆண்களையும் உடலுறவில் ஆண்குறியை உட்செலுத்தும் ஆண்களையும் இப்பெயரால் குறிக்கின்றனர். இத்தகைய ஆண்கள் பெண்களுடனும் உடலுறவு கொள்பவராக இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய நெடு நாள் ஆண் துணைகளையும் "பந்தி" என்ற பொதுப்பெயரிலேயே கோத்திகளும் அரவானிகளும் குறிக்கின்றனர்

Queer/க்யர்: ஆண்-பெண் உறவு தான் நியதி என்ற நிலைப்பாட்டைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் எவரும். இவர்கள் ஒருபாலீர்ப்பு கொண்டவர்களாகவோ, இருபாலீர்ப்பு கொண்டவர் களாகவோ, பால் மாற்றம் விரும்பி ஏற்பவர்களாகவோ இருக்கலாம். இந்தச் சொல் முதலில் ஒருபாலீர்ப்பு கொண்டவர்களை வெறுத்து ஒதுக்குபவர்களால் ஒரு அவதூறுச் சொல்லாகப் பயன்படுத்தப் பட்டது. ஆனால் இந்த மொழிப் பயன்பாட்டை மாற்றி அவமானச் சொற்களாய்த் திரும்பப் பெறும் அரசியல் செயல்பாட்டின் காரணமாக "க்வீயர்" (Queer) என்ற இச்சொல் சுய அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சமயங்களில் எதிர்பாலீர்ப்புள்ளவர்களும் ஆண்-பெண் உறவு நியதியைத் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதன் அடையாளமாகத் தங்களை "க்வீயர்" என்று அடையாளப்படுத்திக்கொள்வதுண்டு.

பால் (sex): (1) ஆண், பெண், இடை பால் நிலை என்று மரபணு, உயிரியல், மற்றும் உடல் ரீதியான பிரிவினைக்கென மருத்துவத் துறையில் பயன்படுத்தப்படுவது; (2) ஆண், பெண், இடைப்பட்ட பால் நிலை என்று ஒருவரது உடல் ரீதியான அடையாளம். (3) மற்றவர்களுடன் தனது ஈர்ப்பை வெளிப்படுத்தவோ உடலின்பம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காவகவோ மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள்.

பாலியல்பு: இச்சொல் பல கூறுகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. மனிதர்களின் பாலியல் என்பது தனி நபர்களின் பாலியல் குறித்த அறிவு, நம்பிக்கைகள், கருத்துக்கள், மதிப்பீடுகள், பழக்க வழக்கங்கள் ஆகிய அனைத்தையும் குறிக்கும். உடல் மற்றும் உயிரியல்-வேதியியல் காரணிகளும், சுய அடையாளம், வெளிப்பாடு, உணர்வுகள், எண்ணங்கள் உறவுகள் ஆகியவையும் இதனுள் அடங்கும். ஒருவருடைய பாலியல் சார்ந்த வெளிப்பாடு பல விஷயங்களைச் சார்ந்திருக்கிறது. ஒருவரது ஆன்மீகம், மத நம்பிக்கைகள், பண்பாடு குறித்த கேள்விகள், நீதி பற்றிய புரிதல்கள் ஆகியவை அவரது பாலியல் வெளிப்பாட்டின் மீது குறிப்பிட்டத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

பாலியல் அடையாளம்: இதன் முதல் நிலை பாலுணர்வு கொண்ட ஒருவராகத் தன்னை அறிவது. ஒருவருடைய பாலியல் வெளிப்பாடும் பாலின அடையாளமும் கூட இதில் அடங்கும். ஒருவருடைய பாலியல் அடையாளம் வெளியிலிருந்து வழங்கப் படவோ நிர்ணயிக்கப்படவோ கூடாது என்று அவருடைய சுயத்தின் வெளிப்பாடாய், சுய அறிவித்தல் மூலம் அறியப்பட வேண்டும் என்று பலர் நம்புகின்றனர்.

பாலியல் சிறுபான்மையினர்/ பாலியல் சிறுபான்மையினர் சமூகம்: ஒருபாலீர்ப்பு கொண்டவர்கள், இருபாலீர்ப்பு கொண்ட வர்கள், பால் மாற்றம் விரும்பி ஏற்பவர்கள் ஆகியோரைக் குறிக்கிறது. பெரும்பான்மை ஆண்-பெண் ஈர்ப்புடையவர்கள் இருக்கும் சமூகத்தில் பாலியல் ரீதியாக சிறுபான்மையாக இருப்பவர்கள்.

பாலியல் நிலைப்பாடு: ஒருவருடைய மன ரீதியான ஈர்ப்புகள், உடல் சார்ந்த விழைவுகள், காதல் போன்றவை. இவை அதே பாலினத்தவரிடமோ, எதிர் பாலினத்தவரிடமோ, இரு பாலினத்த வரிடமோ இருக்கலாம்.

ஃ    எதிர்பாலீர்ப்பு: தன் பாலடையாளத்திற்கு எதிர் பாலடையாளத்தில் இருப்பவர்களுடனான ஈர்ப்பு, காதல், காமம் (ஆண்-பெண், பெண்-ஆண் உறவுகள்)

ஃ    இருபாலீர்ப்பு: இரு பாலினத்தவருடனுமான ஈர்ப்பு, காதல், காமம் ஆகியவை

ஃ    ஒருபாலீர்ப்பு: அதே பாலடையாளத்தில் இருப்பவர்க ளுடனான ஈர்ப்பு, காதல், காமம் ஆகியவை (ஆண்-ஆண், பெண்-பெண் உறவுகள்)

1890-ற்கு முன்னர் "எதிர்பாலீர்ப்பு" என்ற சொல்லோ, "ஒருபாலீர்ப்பு" என்ற சொல்லோ வழக்கத்தில் இல்லை.

பாலினம் கடப்பவர்கள் (Transgender(ed) persons): சமூகத்தில் வழக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பாலின நியதிகளைத் தாண்டு பவர்கள். ஆண்/ பெண் என்ற குறுகிய ஈரிணை அமைப்பிலிருந்து தம்மை விலக்கி வழக்கத்திற்கு மாறான பாலின வெளிப்பாட்டினைக் கொண்டவர்கள். இவர்கள் அவ்வப்பொழுதோ அல்லது எப்பொழுதும் எதிர் பாலினத்தவரின் நடை, உடை, பழக்க வழக்கங்களை ஏற்றுச் செயல்படுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனினும் இவர்கள் பால் மாற்று சிகிச்சை செய்வதற்கு முந்தைய நிலையிலோ, செய்து கொண்டவர்களாகவோ, செய்துகொள்ளும் எண்ணம் இல்லாதவர்களாகவோ இருக்கலாம்.

Transsexual: இவர்களுடைய பாலின அடையாளம் முழுமையாக எதிர் பாலினத்தவருடையதாக இருக்கிறது. இவர்கள் ஆண்களாக இருந்து பெண் பாலடையாளத்திற்கு மாறுபவர்களாகவும் ஆண் பாலடையாளம் ஏற்கும் பெண்களாகவும் இருக்கலாம். இவர்கள் பால் மாற்று சிகிச்சை செய்வதற்கு முந்தைய நிலையிலோ, செய்து கொண்டவர்களாகவோ, செய்துகொள்ளும் எண்ணம் இல்லாதவர்களாகவோ இருக்கலாம்.

Transvestite - ட்ரான்ஸ்வெஸ்டைட் - பாலியல் கிளர்ச்சிக் காகவும், திருப்திக்காகவும் எதிர் பாலினத்தவரின் ஆடைகளை அணிபவர்கள். இவர்கள் வழக்கமாக பெண்களுடைய ஆடைகளை விரும்பி அணியும் ஆண்களாக இருக்கின்றனர். இவர்கள் Crossdressers என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

 (வெங்கடேசன் சக்ரபாணி, அஷோக் ராவ் கவி, எல். ராம்கி ராமகிருஷ்ணன், ராஜன் குப்தா, க்லேய்ர் ராபோபோர்ட், சாய் சுபஸ்ரீ ராகவன் ஆகியோர் எழுதிய HIV Prevention among Men who have Sex with Men (MSM) in India: Review of Current Scenario and Recommendations. Background paper prepared by Solidarity and Action Against The HIV Infection In India (SAATHII) working group on 'HIV prevention and care among Indian GLBT/Sexuality Minority communities', Revised Draft, April 2002. என்ற கட்டுரையைத் தழுவித் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதனை தமிழாக்கம் செய்தவர்: அனிருத் வாசுதேவன்)

Pin It