நாடாளுமன்றத் தேர்தலும் ஓய்ந்தாகி விட்டது. அமைச்சர் பதவிகளுக்கான கூட்டணிக் கட்சிகளின் போராட்டங்களும் அவரவர்களுக்கான பங்குகளைப் பெற்றவுடன் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. காசு பார்ப்பதற்கும், பார்த்த காசை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் தோதுவான கறக்கும் அமைச்சகங்களுக்குத்தான் போட்டா போட்டி. கல்வி, சுகாதாரம், ஒலிபரப்பு, போன்ற இன்னும் பிற சேவை சார்ந்த அமைச்சகங்களை யாரும் சீண்டுவாரில்லை. கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற துறைகளின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு பெயரளவிலாவது அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் தேர்தல் பிரகடனத்திலும் பொது அறிவிக்கைகளிலும் வாக்குறுதியோ அல்லது புதிய திட்டங்களையோ அறிவிப்பர்.

Pin It

உட்பிரிவுகள்