பெரியார் முழக்கம் ஜூன் 21, 2018 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.