அனைத்து நாடுகளிலும், தங்கத்திற்குத் தனி தரமுத்திரை இடப்படுகிறது. இந்த முறை 14 ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்து நாட்டின் தலைநகரான லண்டனில் பொற்கொல்லர்கள் சபையில் அறிமுகம் செய்தனர்.

gold jewelsஇந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் தங்கத்திற்கு ஹால்மார்க்கிங் முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தங்கத்திற்கு தரத்தை நிர்ணயிப்பதற்காக 2000 ஆம் ஆண்டில் இம்முறை கொண்டு வரப்பட்டது. இம்முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு காரணம், தங்கம், வணிகச் சந்தையில் தரக்குறைவாக மக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்ததுதான். இதனை ஒழுங்குபடுத்தவே பி.ஐ.எஸ். என்பதாகும். இத்திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த இந்திய அரசாங்கம், இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் ஒன்றுக்கே இந்திய தங்க சந்தையில், தங்கத்தின் தரத்தை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

1972 ஆம் ஆண்டு வியன்னா சிறப்ப கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவுப்படி, இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதன் மூலம் நகை வியாபாரிகளுக்கு லைசன்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. இது தங்கப் பொருள் சான்றிதழ் திட்டம் ஆகும். இந்த நகை வியாபாரிகள் இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற தங்க பகுப்புச் சோதனை மையங்களிலும் தனி அடையாளம், முத்திரை குத்தும் சோதனை மையங்களிலும் ஹால்மார்க் சென்டர் தங்கள் நகைகளை பகுப்பு சோதனைக்கு உட்படுத்தி தனி அடையாள முத்திரை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இந்த சோதனை மையங்கள், அகில உலகத்தரம் வாய்ந்தவைகளாக இருக்கின்றன. தங்க நகைளில் ஹால்மார்க்கின் டிசைன் பி.ஐ.எஸ், கார்ப்பரேட் லோகோ ஆகும். இதன்படி 1000 என்பது 23 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும், 958 23 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும், 875 என்பது 21 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும், 750 என்பது 18 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும், 585 14 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும், 375 9 கேரட்டிற்கு இணையானது என்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு பி.ஐ.எஸ். அங்கீகாரம் பெற்றதற்கான அடையாளம் இடமிடப்படுகிறது. இதில் பி.ஐ.எஸ். அங்கீகாரம் பெற்ற பகுப்பு, தனி அடையாளச் சோதனைச் சாலையின் சின்னம், வருடத்தின் முத்திரை, கோடு, லெட்டர் ஆகியவை கட்டிடத்திற்குள் இடப்பட்டிருக்கும். இந்த கட்டத்திற்குள் எந்த வருடம் தங்கம் பகுப்பு செய்யபப்ட்டது என்று குறிக்கப்படும். உதாரணமாக ஏ என்ற எழுத்து கி.பி.200 ஆண்டைக் குறிக்கும். பி என்பது 2001 ஆண்டையும் சி, டி என்பது அந்தந்த வருடங்களைக் குறிப்பதாகும். அதன் பின்னர் நகைகடையாளர்களின் முத்திரை, நகை விற்பனையாளர் சின்னம் ஆகியவை பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். இத்திட்டத்தின்படி நகை விற்பனையாளர்கள் பி.ஐ.எஸ். உடன் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். பதிவிற்கு பின்னால் பி.ஐ.எஸ். நகைவிற்பனையாளரின் தங்க உற்பத்தி சாலைக்கு சென்று, மதிப்பீடு செய்து, அவர்களிடமிருந்து மாதிரிகளை வாங்கி சோதனை செய்யும். பின்னர் தகுதியானவர்களுக்கு அங்கீகாரம் அதாவது லைசன்ஸ் வழங்கப்படும்.

பின்னர் நகைவிற்பனையாளர்கள் பி.ஐ.எஸ். அங்கீகாரம் பெற்ற தங்க பகுப்பு, தனி அடையாளச் சோதனைச் சாலைகளில் தங்கள் நகைகளைக் கொடுத்து, சோதனைக்குரிய கட்டணங்களைக் கட்டி, ஹால்மார்க் முத்திரை பெறலாம். ஆனால் நகை விற்பனையாளர்கள் தங்கத்தின் தரம் குறைந்தால் அவர்களது லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்படும்.

ஹால்மார்க்கில் 5 முத்திரைகள் உண்டு.

1.பி.ஐ.எஸ்.மார்க்
2.அடையாள எண்
3.பகுப்பு, தனி அடையாள சோதனைச்சாலை எண்
4.நகை விற்பனையாளர் சின்னம்
5.முத்திரை பெற்ற வருடம்

இதனை நகை வாங்குபவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

- வைகை அனிஷ்