சிந்தின வியர்வை

கழித்த சிறுநீர்

களைப்பாறி படுத்துருண்ட

வயல்வெளி

கைக்கால் கழுவின தண்ணீரென

வேலைத் தளத்தில்

இவையனைத்தும் சிறிதேனும்

மொத்தமாய்க் கலந்திருக்கு

உங்கள் அகோரப் பசியின்

ஆகார உணவில்...

நீங்கள்

எங்களைத் தீண்ட வேண்டாம்...

Pin It