ஆறு வாரங்கள் ஓடிய
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின்
ரியாலிட்டி ஷோவொன்றில்
ஆறாவது வாரம் நடந்தது
நிஜமான கல்யாணமாம்.
ஆறு வாரமும் நடந்த
சுயம்வர ஒளிப்பரப்பும்,
நேர்காணல்களும் நிஜமாம்.
எல்லாம் முடிந்தபின்னர்
எட்டாவது வாரம் நடந்ததும்
நிஜமான விவாகரத்தாம்.
ஆறாவது நிஜத்துக்கும்,
எட்டாவது நிஜத்துக்கும்
ஆறு வித்தியாசங்களாம்.

Pin It