ஒரு காக்கா பறந்து போச்சாம். அப்ப ஒரு ஆள் மேலே 'ஆய்' போயிருச்சாம்.

ஆள்: கூமுட்டை காக்கா! ஜட்டி போட மாட்டியா?

காக்கா: டேய் கொய்யால! நீ ஜட்டி போட்டுட்டா ஆய் போவே..?