குப்பைமேனி (Acalypha indica)
குப்பைமேனி இலைச் சாற்றுடன் மஞ்சள் சேர்த்து உடலில் பூசி வர உடல் அரிப்பு, சொறி, சிரங்கு ஆகியன தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

குப்பைமேனி (Acalypha indica) 

குப்பைமேனி இலைச் சாற்றுடன் மஞ்சள் சேர்த்து உடலில் பூசி வர உடல் அரிப்பு, சொறி, சிரங்கு ஆகியன தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

 

Pin It